Řád samosběru

  1. zákaz vstupu dětem do 15 let
  2. vstup do sadu je podmíněný 2kg na osobu (menší množství lze zakoupit na místě již nasbírané)
  3. přísný zákaz procházení mezi keři (opadává ovoce)
  4. využívejte WC, které je k dispozici
  5. po čas sběru se prosím zdržujte výhradně na místě k tomu určeném a respektujte soukromé prostory